Dieną atrodom
gražiai.
VAKARE galvojam,
kad atrodom
gražiai.
Geriau
susitikim
dieną
06 09
MENŲ SPAUSTUVĖ
ADfest
Pranešimai
pasimatymai
įkvėpimas